Angol Edukációs projekt Testvériskolai kapcsolat

Nemzetközi angol nyelvi edukációs projekt

A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 5. A osztályos tanulóival közösen vesz részt a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szintén 5. osztálya egy angol nyelvi projektben, melynek célja, hogy határon túli testvériskolai kapcsolat alakuljon ki egy másik, angolt, mint első idegennyelvet tanuló, azonos korosztályú osztállyal. A cél, hogy a közös programok, foglalkozások keretén belül az angol nyelvi készségeket (szövegértés, beszéd és írás) még jobban fejleszteni lehessen, valamint a szakmai együttműködés keretén belül, a módszertani és idegennyelv-oktatási tapasztalatokat, jógyakorlatokat, újításokat megosszuk egymással.

Tovább olvasom az eredeti oldalon.