A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium életében kiemelten fontos a keresztyén lelkiség és a zene összhangja.

A Lélek band alapító tagjai teológia szakos diákok voltak, akikkel a közös éneklés, zenélés, maga az együttlét örömforrássá vált, közösséget formált, s ennek immár 5 esztendeje.

A generációk váltakozása miatt, a csapat személyi összetétele folyamatosan cserélődik, de  ugyanakkor bővül is, bevonva a gimnáziumi és középiskolás diákságot. Örömünkre szolgál, hogy a tanári kar is képviselteti magát ebben az Istent dicsőítő, jókedvű zene- és énekkarban.

A Lélek band szolgálatát nagy örömmel fogadják a gyülekezetek, de civil rendezvényekre is szívesen várják szolgálatukat. 

Az ifjúsági ének-zenekarnak két koordinátora van:  Kövendi Éva zenetanár, aki a zeneművek kiválasztásában és a kórus vezetésében vállal szerepet, valamint Szakács Zoltán iskolalelkész, aki a szolgálatok hangszerelését végzi. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium keresztyén zenei szellemisége, lelkülete és értékrendje alapvető irányvonalat jelent az iskola életében. Kodály Zoltánt szavait idézve valljuk, hogy:  „Teljes lelki élet zene nélkül nincs.  Vannak a léleknek régiói, melyben csak a zene világít be”