Református Testvériskolák Találkozója

Református Testvériskolák Találkozója A Királyhágómelléki Református Egyházkerület védnöksége alatt, október 21-23-án a Szatmárnémeti Református Gimnázium, a Wesselényi Református Gimnázium (Zilah), a Lorántffy Zsuzsanna Református Giumnázium (Nagyvárad) és a Szentendrei Református Gimnázium anyanyelvi tematikus szaktábort szervezett a nagytarnai ökotáborba. A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákpresbitériumának hat tanulója és a kapcsolattartó tanárunk egy kollégája kíséretében vett részt az eseményen. A személyes ismerkedést élvezetessé tették a kreativitást és vitakultúrát célzó tevékenységek, mint például a versfaragás megadott szavakkal, helyzetgyakorlatok bibliai történetek alapján, vagy disputa különféle témákról (pl. Az iskola megöli az egyéniséget, A barátságra manapság nem jut energia, A számítógép magányossá tesz, A gyermek nem tudja eldönteni, neki mi a jó.). Az egyes gimnáziumok képviseletében érkezettek bemutatták az intézményük és a diákszervezet rendszerét. Jó hangulatú beszélgetések és a várható közös programok tervezése egyszerre zajlott. A jól szervezett alkalmon kialakult személyes kapcsolatok biztosítják majd a további együttmüködést. Diákok és tanárok egyaránt nyitott szívvel voltak jelen a tanácskozáson, egymás munkáját megismerve tanulhattak, ötleteket vehettek át egymástól az egyes csapatok. A következö találkozó várható helyszíne Szentendre lesz.