Hagyományteremtés az iskolában

Szüreti mulatság a Lorántffyban


Az idén is, mint minden évben iskolánk Hagyományos szüreti felvonulásra és fergeteges hangulatú mulatságra került sor 2019 október 9. – én iskolánkban a diáktanács, a LaZsa DT szervezésében. Iskolánk számos vidéki tanulója évről évre részt vesz az otthonában rendezett szüreti mulatságokon, illetve az ilyen eseményeken hagyományos szüreti táncban. A diákok éppen ezért úgy döntöttek, hogy az iskolában együtt bemutatják az otthon tanult táncokat, egy közös koreográfiává formálva azt, amelybe több olyan vállalkozó kedvű diák és pedagógus is csatlakozott, olyanok is, akik még soha nem vettek részt ilyen táncban.
A szüreti felvonulást több héten keresztül tartó jó hangulatú próbák sorozata előzte meg, amelyen bebizonyosodott hogy mennyire jól tudnak a diákok tanáraikkal együtt dolgozni egy közös cél érdekében. A 44 főből álló csapatot 7 tanár és 37 diák alkotta.
Az ünnepség a Nagyvárad Olaszi Református templomban vette kezdetét, ahol Nt. Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor asszony hirdette Isten Igéjét a Fil. 4,4 alapján. A lelkésznő kiemelte, hogy számos dolog van az ember életében, aminek lehet együtt örülni, mint például a szüret, mely alkalmával, az egy éven at dolgozó ember, együtt örül társaival a termésnek, Isten áldásának. Az igazi öröm, hangsúlyozta az igehirdető, fenntről, Istentől érkezik az ember életébe. Ez az öröm pedig akkor az emberé, ha nem hagyja ki Istent az életéből. Végezetül megkérte a gyülekezetet, hogy adják tovább az evangélium, Isten áldásának az örömét minél több embernek.
Az istentiszteletet követően a táncosok átvonultak a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalába, ahol a jól megtanult koreográfiával hívogatták a szórakozni vágyókat a délutáni bálba, majd visszatértek az iskolába, amelynek minden folyosóját és tantermét, vígan énekelve járták végig, megörvendeztetve ezzal az iskola közösségét, majd az udvaron előadták a jól megtanult táncot.
A hívogatás végeztével a táncosok, a tanári karral és a meghívott vendégekkel együtt, közös ebéden vettek részt, az iskola tornatermében. A délután kezdetét vevő mulatságon rengeteg szülő, volt diák és barát vett részt a tanulók és tanárok mellett. A bálban, illetve a felvonuláson a talpalávalót egy, a diákokból és volt diákokból összeálló zenekar húzta, akik fergeteges hangulatot teremtettek. Istennek legyen hála ezért a rendezvényért is, amelyre első alkalommal került sor iskolánkban, és reméljük nem utoljára!!! SDG!

Kocs Sándor XII. B