#diákREformáció 2

Protestáns Művelődéstörténeti Vetélkedő az előreformátorokról

Hat váradi középiskola részvételével tartottak 2019 november 12.-én művelődéstörténeti vetélkedőt iskolánkban. A megmérettetésre hét csapat jelentkezett az Ady Endre Elméleti Líceumból, a Mihai Eminescu Főgimnáziumból, a Pedagógiai Líceumból, a Traian Vuia Műszaki Szakközépiskolából és a Művészeti Iskolából.
A verseny a protestáns művelődéstörténet fontosságára hívja fel a figyelmet. A verseny ötlete 2018-ban merült fel, amikor a nagyváradi iskolák számára Sógor Csaba, volt európai uniós képviselő vetélkedőt hirdetett, melynek anyagát az a lorántffys diákok által elkészített pannóknak az anyaga volt, melyet a reformáció 500 éves évfordulójára készült és az Európai Parlamentben is kiállítottak. Az idei verseny az előreformáció főbb személyiségeinek élettörténetét, máig érezhető hatásait dolgozta fel.
A versenyre érkezett csapatokat és felkészitő tanáraikat Soós Sándor igazgató és Szakács Zoltán iskolalelkész köszöntötte. A versenyzők és a tanárok átvehették a verseny emlékpólóját, majd az iskolalelkész ismertette a verseny menetét és bemutatta a zsűrit. A vetélkedő két részből állt, egy tesztkérdésekkel ellátott ívnek a kitöltéséből ill. egy vetítettképes előadás meghallgatása után egy kérdéssorozat megválaszolásából.
A csapatok a közös fénykép elkészítése után átmentek a verseny helyszínéül szolgáló nyelvlaborba. A diákok figyelemmel hallgatták Szakács Zoltán a négy előreformátorról, Vald Péterről, Wycliff Jánosról, Husz Jánosról és Girolamo Savonarolláról tartott előadását. A diákok az előadás alatt nem jegyzetelhettek. A verseny nemcsak vallástörténeti, hanem művészettörténeti vonatkozású kérdéseket és egy kreatív feladatot is tartalmazott. A feladat abban állt, hogy a csapatok egy szabadon választott előreformátorról kellett bemutatkozó verset irjanak. A diákok és a zsűri örömére nagyon ötletes alkotások születtek.
A zsűri ezek után hirdette ki a győzteseket. A harmadik helyet a Pedagógiai Líceum csapata, a másodikat pedig a Lorántffy csapata nyerte el. Első helyen szavazategyenlőséggel az Ady Endre Elméleti Líceum PreADYkátorok nevű csapata és a Mihai Eminescu Főgimnázium csapata végzett. A jutalmak rendjén a dobogós helyezést elért csapatok értékes könyjutalomban részesültek ill. elnyertek egy tanulmányi kirándulást is Északkelet-Magyarországra, amelynek keretében meglátogathatták a tákosi, csarodai és a nyírbátori református templomokat. A kirándulásra november 16.-án került sor.
A vetélkedő nem jöhetett volna létre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Lorántffy Zsuzsanna Teológiai Líceum Egyesület támogatása nélkül.
Köszönjük a felkészítő tanárok, iskolánk két vallástanárának Pap Anikó és Bere Zsuzsa tanárnőnek a munkáját ill. Szabó Margit tanárnő zsűrizését. Köszönjük Zsíros Anikó tanárnőnek, hogy elkísérte a kiránduláson résztvevő diákokat. SDG