Hagyományhoz hűen - Rövidpróza vetélkedő

Megvalósult a Communitas Alapítvány támogatásával

Idén harmadjára adott otthont iskolánk, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium az őszi megyei szintű rövidpróza vetélkedőnek, ami ezáltal hagyományosnak tekinthető. A játékos vetélkedő két kategóriában zajlott. Örömmel nyugtáztuk az egyre növekvő érdeklődést, a gimnáziumi korcsoportban tizenhét csapat készült fel a ,,sakkjátékra”. A feladatok alapötletét három novella adta: Kosztolányi Dezső: Sakk-matt, Áprily Lajos: Diákcsíny, illetve Gyurkovics Tibor: A tanár úr notesza. Mindhárom novella a tanításhoz, a tanárok személyiségének kérdésköréhez kapcsolódott. A díszítés, amely Márton Katalin rajztanár munkáját dicséri, kiválóan ráhangolta a diákokat a vetélkedőre. A verseny során olyan helyzetek elé kerültek a csapatok, amelyek közvetett módon, a kreatív feladatmegoldás által tükrözték a tanulók szövegértési készségét, így segítve az egyéni olvasat kialakulását. A játék mögött ott volt tehát a szövegekkel való munka, a megtanult ismeretek számonkérése helyett felfedezés, a rácsodálkozás, az összefüggésteremtés lehetősége. A feladatok között voltak olyan típusúak, amelyekkel a korábbi években is találkozhattak a diákok (a story-kockák vagy szövegrészletek társítása absztrakt képekhez), illetve voltak ,,vándorfeladatok” is. A legnagyobb élményt szervezőként az adta, hogy láthattam az izgalmat, amivel a diákok dolgoztak, valamint az, hogy egy-egy szövegértelmezési helyzet milyen érett gondolatokat hívhat elő 13-14 éves diákokból, amelyekre a tanórai keret ritkán ad lehetőséget. A rangsorolás a verseny jellegénél fogva nagyon nehéz volt, de a zsűri alapos munkája révén sikerült kiválasztani a legjobb öt csapatot: dicséretben részesült a nagyváradi Szacsvay Imre Gimnázium Sakk-matt, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Csínytevők csapata. Harmadik díjjal tért haza a micskei Miskolczy Károly Általános Iskola Kreatív egyéniségek csapata, második díjban részesült a Szacsvay Imre Gimnázium Pogácsák csapata. A verseny győztese a mihályfalvi Zelk Zoltán Általános Iskola Cer-kofák nevet viselő négyese volt. A Pártium Keresztény Egyetem különdíját a Szacsvay Imre Gimnázium Pogácsák csapata vehette át. Amint látható, sokan nagy távolságról érkeztek (Mihályfalva, Diószeg, Félegyháza stb.), ez számomra jelzi, hogy sokan érintettekké váltak , következésképpen érdemes a folytatásban gondolkodni. TamásPéter Réka magyartanár
Az idei novella-vetélkedő középiskolai kategóriájában Dragomán Györgyé volt a főszerep. A kortárs magyar irodalom ismert erdélyi származású szerzőjének hat történetét kellett elolvasniuk a versenyzőknek, és megoldaniuk a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. A szövegválasztás elsődleges szempontja a témabeli változatosság volt, a választott novellák címei: Az üres szoba, A feltaláló, A lázmérő, Földlabda, A pöttyös labda 2 és A látogató. Az eddigi gyakorlatnak és a verseny célkitűzéseinek megfelelően a kreatív feladatok - úgymint dramatizálás és naplóbejegyzések alkotása - mellett szövegismeretet mérő feladatok is szerepeltet, azaz keresztrejtvény és totó. De ezúttal sem maradt el a csapatok és névjegykártyáik bemutatása, olyan kreatív csapatnevekkel szembesült a háromtagú zsűri, mint Emlék-vadászok, Ecsetlovagok vagy Szólabdázók.
A versenyen négy váradi és egy vidéki iskola csapata vett részt: az Ady Endre Líceum csapatát András Emese tanárnő, a Mihai Eminescu Főgimnázium csapatát ÁgostonPalkó Emese tanárnő, a Művészeti Líceumét Mados Andrea tanárnő, a házigazda lorántffysokét Bán Imola tanárnő, a borsi Mezőgazdasági Szakközépiskola csapatát pedig Lugosi-Teleki Enikő tanárnő készítette fel. A zsűri három tagból állt, elnöke Bordás Andrea, a Partiumi Keresztény Egyetem tanára, tagjai pedig Prém Mónika, a Szalárdi Általános Iskola igazgatónője és Tasnádi-Sáhy Péter, dramaturg. Nagyon szoros verseny után I. helyezést az adysok, II. helyezést a lorántffysok és III. helyezést a művészetisek értek el, a dobogóról leszorult másik két csapat pedig a Partiumi Keresztény Egyetem egy-egy különdíjával vigasztalódott. A versenyzőkkel és irányítóikkal folytatott kötetlen beszélgetés azt erősítette meg bennem, hogy a kortárs rövidpróza hatni tud a tanulókra, a csapatjáték pedig a közös olvasás és gondolkodás termékeny közege. Szatmári Ildikó magyartanár
Mindkét korosztálynak megtartott verseny nagyon jó hangulatban zajlott. Köszenhető, nemcsak a jól megfogalmazott és kreatív feladatoknak, hanem a győztesek jutalmazása miatt is. Ugyanúgy, mint már megszokták, a gyerekek bőségesen voltak jutalmazva. Idén is, a versenyt támogatta a Pro Seleus Kulturális Alapítvány, a King Art ajándékbolt, iskolánk szülői bizottsága és ferences nőverek, Communitas Alapívány Így, a 2-3 órás tevékenység költségei 2500-2600 lej volt! Mi volt a jutalom? Nagyon értékes könyvek, édesség, karkötők, mécsesek. A verseny alatt, a diákok teázhatta, minden padon volt édesség, víz. Köszönet a támogatóknak!

A beszámoló .pdf változata elérhető itt