Novella vetélkedő

2015. október 30-án, a Lorántffy gimnáziumban immár második alkalommal került megrendezésre az õszi megyei szintü rövidpróza vetélkedõnek, amely két kategóriában zajlott. Örömmel nyugtáztuk a nagy lelkesedést, a gimnáziumi korcsoportban tizenöt csapat sorakozott fel a ,,lila csatamezõn”.
A feladatok alapötletét Méhes György Lila festék, illetve Tömörkény István Csata a katonával címü novellája adta. A versenyre benevezõ iskolák IX-XII. osztályos diákok négyfõs csapatokkal jelentkezhettek -- minden évfolyamról egy-egy diák --, illetve Karel Capek cseh író novelláiból kellett felkészülniük, amelyekhez kapcsolódóan ötletes feladatokat oldhattak meg.
A versenyre benevezõ iskolák négyfõs csapatokkal jelentkezhettek -- minden évfolyamról egy-egy diák. Ebben a kategóriában összesen hat iskola diákcsapata képviseltette magát a versenyen: egy-egy csapat az Ady Endre, Szent László líceumokból, a Mihai Eminescu Fõgimnáziumból, egy a Loránffyból, a szervezõk részérõl, illetve a vidékrõl a borsi és a székelyhídi iskolák is képviseltették magukat egy-egy csapattal. A hangulatos díszítés, amely Márton Katalin rajztanár munkáját dicséri, kiválóan elõkészítette a vetélkedõt, amirõl a résztvevõk már a tavaly is úgy nyilatkoztak, hogy azért tetszik, mert nem megtanult ismereteket kér számon, nincs feladatlap, hanem egy igazit lehet játszani, míg a nagyoknál a második emeleti díszteremben kávéházi hangulatban, kellemes és oldott légkörben zajlott a verseny.
A vetélkedõ célja az volt, hogy a diákok kreatívan gondolkodjanak az elolvasott müvekrõl, egyéni olvasatokat hozzanak létre és értelmezéseiket bemutassák, megosszák társaikkal, valamint minthogy e „játék” közben ott legyen a szövegekkel való munka, ezek továbbgondolása, megértése, saját olvasat kialakítása.
A feladatok változatosak voltak, a diákok kreativitását igényelték. Az elsõ fordulóban minden csapat verses formában, egy csapatinduló segítségével kellett bemutatkozzon az olvasott Capek-novellák stílusához igazodva. Ezt irodalmi totó követte, mely a szövegismeretet és szövegértést mérte fel, majd kreatív szövegalkotás következett az olvasott történetek alapján. A negyedik feladat egy rejtvény megoldása volt, majd a csapatoknak verset kellett írni egy újsághírbõl kiindulva. A hatodik fordulóban egy kisorsolt Capek-novella bemutatása következett, majd utolsó feladatként egy frappáns, humoros tanulságot kellett megfogalmazni az olvasott történetekhez kapcsolódóan.
A feladatok között voltak olyan típusúak, amelyekkel tavaly is találkozhattak a diákok (a story-kockák vagy szövegrészletek társítása absztrakt képekhez), illetve voltak ,,vándorfeladatok” is. A legnagyobb élményt szervezõként az adta, hogy láthattam a diákokat belefeledkezni a szövegekkel folytatott párbeszédbe, és az a felismerés, hogy számos kreatív gondolat hívható elõ, kelthetõ életre a feladatok során.
A háromtagú zsürinek (Kecse Gabriella magyartanár, Tasnádi-Sáhy Noémi színésznõ, Sánta Elza-Hajnalka magyartanár) nem volt egyszerü feladata, hiszen mindegyik csapat nagyon kreatívan dolgozott, eredeti írások, megoldások születtek mindenik fordulóban. Végül, az eredmények alapján dicséretben részesül a lorántffys csapat, harmadik helyezést értek el a Mihai Eminescu Fõgimnázium diákjai, második lett a Szent László líceum és elsõ helyezést értek el az Ady Endre Líceum tanulói.
A rangsorolás a verseny jellegénél fogva nagyon nehéz volt, de a zsüri alapos munkája révén sikerült kiválasztani a legjobb négy csapatot.( a Szacsvay Imre Általános Iskola Irkászok csapata részesült I. díjban, II. díjat a 11-es Általános Iskola Lila katonák csapata kapta, III. díjat szintén a 11-es Általános Iskola vehette át 2x2 Lotti csapatnévvel, a dicséret a bihari Gáspár András Általános Iskola diákjait illette, akik Vitaminbomba néven jelentkeztek. A verseny sikeréhez nagy mértékben hozzájárult támogatóink segítése: a Pro Seleus Kulturális Közösségi Egyesület, amely a Communitas alapítványtól az Érték még a könyv? - irodalmi vetélkedõ címü megnyert pályázatavál támogatta a versenyt, a King Art ajándékjai színesítették a jutalmak kavalkadát, a Ferences Nõvérek által küldött édességbõl, minden résztvevõ az emléklap mellé kapott egy csokit, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium szülõi bizottsága által készített kávé, tea és süteméyek gazdagították versenyben résztvevõ tanulók élményeit. Reményeink szerint jövõre sikerül újból megszervezni a vetélkedõt, s így hagyományossá minõsülhet iskolánkban.