Hazatért a kiállítás

A Reformáció Kelet-Közép-Európában című kiállítás ünnepélyes megnyitója

Február 23-án ünnepélyes keretek között nyílt meg a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium dísztermében a Reformáció Kelet-Közép-Európában című kiállítás. A Brüsszelt és Strasbourgot is megjárt kiállítást Sógor Csaba Rmdsz-es EP képviselő hozta el Nagyváradra. Az ünnepi alkalmon Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője szólt az egybegyűltekhez. Igei szolgálatában kiemelte, hogy a megmaradás, a jövendő abban a minőségi hit- és sorsközösséget formaló erőben van, mely a Reformáció idején kristályosodott ki.
Az áhitat után Zsíros Anikó igazgatónő köszöntötte az egybegyűlteket hangot adva annak, hogy jó reménységgel ötszáz év múlva is lesznek diákok, akik belakják ezt az épületet és az Isten dicsőségére élnek és nemzetük gyarapodásán munkálkodnak.
Sógor Csaba EP képviselő örömmel köszöntötte a diákokat, tanárokat és meghívottakat. Elmondta, hogy a kiállítást egy a Reformáció 500. jubileumára meghirdetett pályázat győzteseiként készítették a Lorántffys diákok Szakács Zoltán iskolalelkész irányítása alatt, azzal a céllal, hogy az Európai Parlamentben dolgozó különböző nemzetiségű képviselők megismerkedhessenek a Kelet-Közép-Európai reformációval, ugyanis erről a térségről és ennek reformációjáról igen keveset tudnak. A kiállítás abban segít, hogy láthatóvá váljon Európa nyugati felében: akár reformációról, akár másról volna szó, Európa keleti fele sem rosszabb, mint a nyugati.
A képviselő úr egyúttal meghirdetett a középiskolások számára egy vetélkedőt, melynek alapját jelen kiállítás szöveges és kepi anyaga alkotja. A diákREformáció címet viselő műveltségi vetélkedő nyertes csoportja ellátogathat majd az Európai Parlamentbe.
A megnyitó kapcsán Szakács Zoltán iskolalelkész és Márton Katalin rajztanárnő ismertették a kiállítás megszületésének körülményeit és megköszönték közreműködő diákok munkáját és lelkesedését. A megnyitót a Kövendi Éva zenetanárnő által vezetett kórus és az iskolalelkész által irányított zenekar énekszámai tették ünnepélyesebbé és színesebbé.
A kiállítás megnyitása után Sógor Csaba Európa jövője és a keresztény ember felelőssége című előadását mutatta be, s a jelenlévők kérdéseket tehettek fel.