Idén is várunk a teológia-intenzív német osztályba!

Felvételi tudnivalók 2021-ben

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modern kor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban van a helyed!
Ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz, és nem egy elektronikus rendszer oszt ki téged.
Ezen a szakon keresztyén alapú szaktantárgyak tárháza áll rendelkezésedre.
Helyi és nemzetközi versenyek, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet
Intenzív német nyelvet tanulhatsz.

Erre a szakra a felvétel felekezeti hovatartozástól független.
Lehetőséged van különbző ösztöndíjak megszerzésére.
Változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk neked.
Külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt.

Iskolánk 24 diákot vár erre a szakra.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- beiratkozási űrlap (anexa fisa de inscriere - kitöltve személyesen vagy szkennelve is elfogadjuk)
- személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)*
- anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)*
- igazolás az 5-8-as vallás tantárgy médiákról
- egyházi ajánlás az egyházközség lelkészétől*

*Ezeket a dokumentumokat a járványhelyzetre való tekintettel e-mailben is el lehet juttatni az iskola e-mail címére június 7 és 15 között.

A felvételt nyert diákok a következő iratokkal jelentkezhetnek a IX. osztályba

- nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért és betartja az iskola belső rendszabályzatát
- orvosi igazolás, karton ( fişa medicală în original)
- a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
- anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (minimum 9-es magaviseleti jegy szükséges)

Beiratkozás időpontja a Teológia felvételire IX. osztályba: 2021. június 7-15. között e-mailben.

E-mail: licreformat@gmail.com; tel.: 0359.410.624

Felvételi vizsga időpontja: Az időpontot email-ben vagy telefonon közöljük a beiratkozottakkal. Kérjük, hogy mindenki adjon meg egy elérhetőséget (telefon vagy e-mail cím) a beiratkozáskor a titkárságon.

A vizsga menete: reggel 10 órakor online szóbeli, interjú a megadott tételek alapján.

Eredményhirdetés: 2021. június 18.


A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek az iskola bentlakásában. A kérvényt a titkárságon lehet benyújtani.

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:
Nagyvárad, Andrei Saguna u. 1 sz. Email cím: licreformat@gmail.com; Tel: 0359 410 624
Pap Anikó 0726 402690, Bere Zsuzsana 0743 216228 (vallástanárnők)

Szeretettel várunk a teológia osztályba!

A felvételi szabályzata és anyaga - itt található! Szórólap - itt található!