Várunk a teológia osztályba!

Felvételi tudnivalók

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modern kor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban van a helyed!
Ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz, és nem egy elektronikus rendszer oszt ki téged.
Ezen a szakon keresztyén alapú szaktantárgyak tárháza áll rendelkezésedre.
Helyi és nemzetközi versenyek, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet
Intenzív angol és német nyelvet tanulhatsz.
Erre a szakra a felvétel felekezeti hovatartozástól független.
Lehetőséged van különbző ösztöndíjak megszerzésére.
Változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk neked.
Külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt.

Iskolánk 28 diákot vár erre a szakra.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- beiratkozási űrlap
- személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)
- a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
- anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)
- nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával
- egyházi ajánlás, orvosi igazolás

Beiratkozás időpontja a hittan felvételire a teológia osztályba:2018. május 14-15. 8-15 óra között az iskola titkárságán (Andrei Saguna nr: 1.)

Felvételi vizsga időpontja:2018. május 16-18.(a pontos dátumról értesítjük a jelntkezőket)

A vizsga menete: reggel 9 órakor szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján.

Eredményhirdetés: 2018. Május 25

A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek az iskola bentlakásában. A kérvényt a titkárságon lehet benyújtani.

Szeretettel várunk a teológia osztályba!

A felvételi vizsgatételek anyaga itt található!