Fejedelmi nap

Az erdélyi fejedelmekről a Lorántffyban

Régi hagyomány iskolánkban, hogy Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem születésnapján, november 15.-én Fejedelmi Napot tartunk a diákság számára. Mindig igyekszünk érdekessé és emlékezetessé tenni ezt a napot a diákság számára különböző előadásokkal, kreatív tevékenységekkel.
Idén ezen a napon egy történelmi vetélkedőre került sor, melyre több 4 fős csapat is jelentkezett iskolánkból. A verseny egy előadással kezdődött, melyet Szakács Zoltán iskolalelkész tartott iskolánk névadójáról, Lorántffy Zsuzsannáról és férjéről, I. Rákóczi Györgyről.
Az előadásban felidézték a fejedelem életpályáját és hobbiját, mely a vadászat, agarászat volt. Lorántffy Zsuzsanna alakját erős hitével és szorgalmával jellemezte az előadó. Szóba került a fejedelemasszony hobbija is, a kertészkedés.
A diákok ezek után egy vetítettképes kérdéssorozatra kellett válaszoljanak. A legtöbb pontot a IX. B osztály csapata érte el.

Köszönjük a szervezőknek Bere Zsuzsa és Pap Anikó vallástanárnőknek a munkáját! Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatását! SDG!