Tanévnyitó istentisztelet

Istenre hallgatni

Szakács Zoltán iskolalelkész nyitotta meg a várad-olaszi templomban megtartott ünnepséget, majd az iskola hagyományaihoz híven a tizenkettedikes diákok kézen fogva vezették be a legkisebbeket, azaz az előkészítő osztályosokat a templomba.
Csűry István püspök Mikeás próféta szavai alapján hirdette az igét: „Halljátok csak, amit mond az Úr! Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg szódat a halmok.”, illetve „Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”
A népnek, amelyiknek jövője van, hallgatnia kell az Úrra, annak idején ez egy nehéz időszakban hangzott el, de ma sem sokkal könnyebb, hiszen olykor szerzett jogokat vesznek el, országos tanügyi kérdések nehezítik helyzetünket, de a református egyház keresztény közösségében, s akár a Lorántffy gimnáziumban sincs ez másként. Mikeás megmondja az Istennel való kapcsolat új lehetőségét, megadja a formát, amelyet nekünk tartalommal kell megtöltenünk. Olyan világot élünk, amikor az emberek szeretnek hangoskodni, olykor csúf szavak hangzanak el – de mi másak vagyunk, tudjuk, hallgatnunk kell azt, aki Isten nevében szól. „Hiszem, hogy itt Isten szólni fog, nem csak az áhítatok és istentiszteletek alatt, hanem a tanárok is Isten nevében szólnak majd, akkor is, amikor a legnehezebb képletekkel és nyelvtani szabályokkal ismertetik meg a diákokat” – mondta a püspök. Fontos előbb Istent hallgatni, s csak utána megszólalni – akkor van tekintélyünk.
Egymás tisztelete és szeretete elsődlegesen fontos, s mindez ott kezdődik, hogy szeretnünk kell Istent, erre kell épüljön a pedagógusok minőségi munkája, így lehetnek elvárásaink – példás haladás akkor lesz, ha látszik rajtunk, hogyan éljük meg a teremtő Istennel való kapcsolatunkat, Jézus szeretetét és a Szentlélek erejét.
A püspök a későbbiekben az alázat fontosságára hívta fel a figyelmet. Olykor alá kell mennünk a mélységbe a másik után, s ha ezt tesszük, tudni fogjuk, hogy a szeretetnek hol van a helye és az alázatnak hol lesznek a kincsei, ajándékai.
Szűcs Éva, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanügyi előadó tanácsosa az egyházkerület megvalósításairól szólt az oktatási rendszer felépítésében. Valósággá vált egy álom, hiszen a hamarosan induló bölcsődével teljes lesz az oktatási rendszer – ebben kiemelt szerepe van a magyar kormány támogatásának is. Mint megemlítette, előrelépés történt a zilahi református kollégium ügyében, az egyházkerület egy alkalmas területet tudott vásárolni, ahol reményeik szerint iskola épül majd; a szatmári kollégium épületét ugyan visszakapták, de lelakva – s most sikerült befejezni a fűtési rendszer felújítását és hamarosan elkészül a teljes épület felújításához szükséges háttértanulmány. A Lorántffy Zsuzsanna gimnáziumban pedig a vizesedő falú tornatermet javítják, s tervbe van véve a sportpálya mihamarabbi korszerűsítése, valamint a díszterem padlózatának kiépítése.
A KREK felelősséget érez azért is, hogy milyen az oktatási, nevelési munka, s válogatott személyekkel működik együtt. A gimnáziumban bizonyos gondokat érzékeltek, s a tanintézet vezetőségével folytatott beszélgetés során felmérték a helyzetet, ennek nyomán az igazgatót lemondásra szólították fel, egyúttal döntöttek az új igazgató személyéről, s a tanfelügyelőség megkérésére megnevezték – ő a mérnök végzettségű Soós Sándor, a Szacsvay iskola volt tanára, akinek szeptember elsejétől ide szól a kinevezése. A tanügyi tanácsos megköszönte a volt igazgató munkáját és annak a reményének adott hangot, hogy az új igazgató szakmai tapasztalata hasznára válik majd az intézménynek.
Soós Sándor igazgató beszédében külön szólította meg a pedagógusokat, a tanulókat, de a kisegítő személyzetet is. Mind kifejtette, bár külsőségeiben a tanévnyitók nem sokban különböznek egymástól, de lényegükben igen, hiszen legbelül mindegyikünk más és más. Az iskola célkitűzése az, hogy egy biztonságos szigetként a reális világba való kilépésre készítse fel a diákokat, hogy kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak. A diákoknak bátorságot kívánt, hogy majdan „új területekre hajózzanak”, mint egykor Kolumbusz Kristóf.
Kéry Hajnal főtanfelügyelő -helyettes sok sikert kívánt külön az előkészítő osztályosoknak, majd arról szólt, hogy sok magyar nyelvű tankönyv jelent meg, illetve jelenik meg szeptember folyamán; egyúttal arra kérte a diákokat, pedagógusokat, szülőket, hogy nézzék el a hibákat, ugyanis a tankönyvek két hét alatt készültek el, s azoknak, akik ezeket fordították, éjt nappallá téve kellett dolgozniuk. Egyúttal megemlítette azt a megalapozatlan döntést, amely szerint a kisebbségi elemi osztályok tanulóinak román szakos tanárok kell oktassák a román nyelvet. „Ez egy hirtelen jött, megalapozatlan döntés, a tanítók s pedagógusok tudják, hogy miért nincs erre felkészülve a rendszer” – fejtette ki. Elmondta, hogy a tanintézet munkatársai annak jeléül viselik a fehér karszalagot, hogy nem értenek ezzel egyet – ő maga szintén fehér szalagot viselt.
A program ösztöndíjak kiosztásával folytatódott: azok az ötödikes és kilencedikes diákok kaptak ösztöndíjat, akik korábban is ide jártak és hűségesek maradtak iskolájukhoz. A pedagógusok, majd a kilencedik osztályos diákok fogadalomtétele következett; a program során az iskola pár diákja, Szakács Zoltán vezetésével református énekeket adott elő.
Neumann Andrea