Közös tanévnyitó Marosvásárhelyen

A keresztyén értékrend szellemében

Szeptember 15-én Marosvásárhely volt a házigazdája az erdélyi és partiumi református iskolák közös tanévnyitójának. A lélekhez szóló, tanulságos, tartásos ünnepség helyszíne a Gecse utcai Kistemplom volt, ahol valamennyi református kollégiumnak és partneriskoláiknak a pedagógusokból, iskolalelkészekből és diákokból álló küldöttsége vett részt.
A világi és egyházi vendégeket Márton Előd lelkipásztor, a Marosvásárhelyi Református Kollégium iskolalelkésze köszöntötte, felsorolva a részt vevő iskolákat: Szatmárnémeti Református Gimnázium, nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, zilahi Református Wesselényi Kollégium, Kolozsvári Református Kollégium, Apáczai Csere János Elméleti Líceum, nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium, Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, Kézdivásárhelyi Református Kollégium, valamint a marosvásárhelyi vendéglátók.
Hinni taníts, Uram! – hangzott el Jakab István, a Maros-mezőségi Egyházmegye esperesének igehirdetésében, aki arra biztatta a református kollégiumok diákjait, hogy folyamatosan keressék Istent, mert erőt, bölcsességet ad, és átlendít a nehéz helyzeteken. A Krónikák II. könyvéből (26/3-5) Uzzijja példáját idézte, akit Júdea népe 16 évesen választott királlyá, és 52 évig uralkodott. Amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten, amikor azonban felfuvalkodott és elfordult tőle, bűnhődnie kellett – hangzott el a jó tanácsokkal tele igehirdetésben, amelynek végén az esperes áldását adta a jelenlevőkre.
Valami elkezdődik, és valami folytatódik az úton, amelyen egyesek szorongva, mások magabiztosan indulnak el – mondta ünnepi beszédében Benedek Zsolt, a vendéglátó református kollégium igazgatója. Menet közben sok minden történik, az útitársak összeszoknak, és megtanulják, hogy felelősek önmagukért, tetteiknek következménye van. Hogy miképpen boldogulnak, azért a feladatra felkészült vezetőik, a pedagógusok felelősek. És a szülők is, akiknek az igazgató köszönetet mondott, hogy a református iskolába irányították gyermeküket, ahol jó helyen lesznek, hiszen a keresztyén értékrend és a nemzethez való ragaszkodás szellemében nevelik őket.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának üzenetét dr. Farkas Balázs első beosztott konzul tolmácsolta. Beszédében a református kollégiumok évszázadokon át betöltött szerepét hangsúlyozta, ahol az erdélyi értelmiség kiváló képviselői neveltek. Majd a bizalom fontosságáról beszélt szülő és tanár, tanár és diák között, mert a kölcsönös bizalmon alapuló közös munka erőt, kitartást ad. Bízzunk egymásban – hangzott el a felhívás, majd biztosította a jelenlevőket, hogy a magyar kormány a legnehezebb pillanatokban is kiáll a külhoni magyar iskolák mellett.
Tudni kell remélni, szeretni és megbocsátani – mondta Ioan Macarie megyei főtanfelügyelő, aki örömmel állapította meg, hogy mennyi ügyes, szép gyermeket lát a templomban, akiket a hagyományok tiszteletére nevelnek a református kollégiumokban. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – zárta beszédét az erdélyi iskolákat támogató nagy fejedelem, Bethlen Gábor utolsó üzenetével Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes.
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke emlékeztetett, hogy negyed évszázada a Kistemplomban indult újra Marosvásárhelyen a református oktatás. Rohanó világunkban fontosnak nevezte a vallásos alapon nevelő intézmények szerepét, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak a diákok tudása gyarapodjon, hanem jellemük is formálódjon.
Dr. Novák Csaba Zoltán szenátor a szekuritáté egyik tisztjének 1958-ben készült jelentéséből idézett, amelyben arról tudósítja feljebbvalóit, hogy a beszüntetett református kollégium diákjai az államosítás után tíz évvel is a régi szabályok szerint éltek és imádkoztak. Beszédében felsorolta a száz közül annak a húsz református kollégiumban végzett jeles személyiségnek a nevét, akik építő módon járultak hozzá szűkebb hazánk és az ország fejlődéséhez, majd Illyés Gyulának A reformáció genfi emlékműve előtt című költeményét ajánlotta a hallgatóság figyelmébe.
Az ünnepségen hagyományos módon az Erdélyi Református Egyházkerület Zsinatának elismerését, a Bethlen-díjat az idén is kiosztották. Az elismerést Bustya János református lelkésznek adta át Gáll Sándor kancellár, az egyházkerület tanügyi tanácsosa. A Bethlen János erdélyi kancellárról elnevezett díjjal azt a lelkész-pedagógust tüntették ki, aki újraalakította a középiskolától az óvodáig, és éveken át igazgatta a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumot. Sikerrel járt az épület visszaszolgáltatását illetően is, amelynek újraállamosításakor meghurcolták, amit az egészsége is megsínylett. A későbbiekben az egyházkerület Református Pedagógiai Intézetét vezette. A kitüntetett alakította ki a református kollégiumok arculatát, dolgozta ki a tanterveket, és a törvények kiváló ismerőjeként képviseli a felekezeti oktatás ügyét a szaktárcával való kapcsolatban – hangzott el több egyéb érdeme mellett Csurulya Edit méltatásában.
Műsor közben a vendéglátó iskola három diáklánya énekelt Bede István kántor kíséretével, az Enyedi Csaba lelkész tanár vezette Sola Gratia kórus pedig két szép énekszámmal örvendeztette meg a résztvevőket.
Az ünnepség hagyományos módon a kilencedikes diákok ünnepélyes fogadalomtételével folytatódott. Ezt követően Márton Előd iskolalelkész megköszönte az Erdélyi Református Egyházkerületnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy lehetővé tették a közös tanévnyitó megszervezését, majd nemzeti imádságunkkal és az áldással ért véget az erdélyi és partiumi református kollégiumok ünnepélyes tanévnyitója. A vasárnapi ünnepséget megelőzően szombaton városlátogatáson vettek részt a küldöttségek, este pedig az Ő az út című keresztény zenei fesztiválon szórakoztak a diákok, az igazgatók és iskolalelkészek pedig szakmai megbeszélést tartottak.
A cikk az e-Népújságon jelent meg.