Lorántffys diákok látogatták meg a Diakónia időseit

A Lorántfy Zsuzsanna Református Gimnázium három diákja: Farkas Kinga, Petrucz Eszter és az iskola lelkipásztorának, Szakács Zoltánnak a vezényletével néhány kedves karácsonyi énekkel, szép zeneszóval örvendeztette meg a Nagyváradi Diakónia Keresztyén Alapítvány négy idős gondozottját. A két intézmény közötti együttműködés eredményeképp a furulyán játszó diákok három darabot adtak elő az idősek otthonaiban, ezután szabadon beszélgettek az idősekkel, akiknek nagy örömet okoztak látogatásukkal, szolgálatukkal. Amint egyikük megfogalmazta: "Megtisztelő az öregeknek, ha a fiatalok ellátogatnak hozzájuk, nagyon ügyesek és örömet okoztak az énekükkel".
Az iskola kitűzött célja, hogy bevonja diákjait olyan önkéntes tevékenységekbe, melyekkel közelebb kerülhetnek különböző szociális intézmények gondozottaihoz, legyen szó gyerekekről, fiatalokról vagy éppen idősekről.

A Nagyváradi Diakónia Alapítvány a Királyhágómelléki Református Egyházkerület szeretetszolgálata. A házi idősgondozás a fő tevékenysége, vagyis az idősek otthonaiba látogatnak ki a munkatársak és ott segítenek a mindennapi nehézségekben. Az alapítvány ügyvezetője, Lőrincz Andrea és szociális munkása, Mihut Károly szerint megható volt, amikor a tehetséges, jóérzésű diákok és az alapítvány gondozottai találkoztak, az idősek megilletődve hallgatták a zeneszót és kíváncsian kérdezgették a fiatalokat. Színfolt volt ez az idei ünnepükön.

Kívánják, hogy mindenki Karácsonyát tegye áldottá az odafigyelés és a szeretet!