Legyenek a te szívedben...

Bibliaismereti verseny a Lorántffyban


Különleges lehetőséget adott kezünkbe a Mindenható, amikor idén a mi iskolánk szervezhette meg az Erdélyi és Partiumi Református Kollégiumok Bibliaismereti Vetélkedőjét. Az előkészületek jó hangulatban teltek és az iskola tanári kara és a diáktanács (DT) is kivette a részét derekasan belőle.
A versenyre jelentkező iskolák csapatai pénteken érkeztek meg. A diákok számára könnyed hangulatú ismerkedéssel kedveskedett a DT. A kísérőtanárok oldott hangulatú beszélgetésen vehettek részt.
A szombati program áhitattal kezdődött, melyet ft. Csűry István püspök tartott. Ézsaiás próféta üzenete abban érvényes, emelte ki a püspök, hogy a sötétségben élő világot ma is bántja, hogy vannak olyanok, akik világosságban járnak. A keresztyén ember ennek mindig tudatában kell legyen, hiszen így tudja cselekedetei által hitét megvallani. A vetélkedő, amelyen a diákok részt vesznek kitűnő alkalom arra, hogy cselekedetink mögött meghúzódó hitet megmutassuk – hangzott el.
Az áhitat után Soós Sándor a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium igazgatója szólt az egybegyűltekhez és örömét fejezte ki, hogy idén az intézmény adhat otthont a vetélkedőnek.
Az igazgató szavai után Szakács Zoltán iskolalelkész köszöntötte a csapatokat, a szervezőket és ismertette a zsűritagokat és a vetélkedő menetét. A versenyzők hét feladatlapot és egy vetítettképes feladatot kellett megoldjanak, melyet a gimnázium vallástanárai állítottak össze. A leadott feladatlapokat egy háromtagú, Borsi Gyöngyi, Márkus Mária és Szilágyi Judit, vallástanárok által alkotott zsűri javította. A vetélkedő jó hangulatban telt.
Külön színfoltja volt a vetélkedőnek az a fotópályázat, melyet a szervezők az iskolalelkész ötlete alapján a Tízparancsolat témájában írtak ki a diákok számára. A beérkezett alkotásokat ebben az esetben is egy háromtagú zsűri értékelte. Szűcs Éva, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanügyi előadótanácsosa, Bodoni-Dombi Tünde, a Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti tanszékének oktatója és Márton Katalin, a Lorántffy rajztanára hosszas elemzés után rangsorolták a fotókat.
A szombat délutáni program lehetőséget adott a vendégek számára arra, hogy megtekintsék és megismerjék a nagyváradi Vár történetét az iskola volt diákjának, Mihálka Nándor régésznek a vezetésével. Lenyűgöző kiállításokat is megnézhettek a diákok, többek között a Bőségszaru – fényűzés az erdélyi nemesi világban elnevezésű a XVII – XVIII századi erdélyi főúri családok luxuscikkeit bemutató tárlatot, melyet az Erdélyi Történeti Múzeum anyagából állítottak össze.
Alternatív programként a diákok végigjárhatták az iskolában felállított imasétát és nagy sikernek örvendett az a szabaduló szoba, melyeket a DT állított fel.
Vasárnap a nagyvárad olaszi református templomban vettek részt ünnepi istentiszteleten vendégek és szervezők egyaránt. Az igét Dénes István-Lukács a bihari református egyházmegye esperese hirdette. Az ünepi alkalmon szolgált az iskola kórusa és zenekara.
Az eredményhirdetések rendjén lehetőség volt megtekinteni a gyülekezet számára is a vetélkedő fotópályázatára beérkezett műveket, melyeket a zsűri részéről Szűcs Éva előadótanácsos asszony értékelt. Nyolc iskola tíz diákja összesen 23 alkotással jelentkezett. Első helyen végzett Szőcs Noémi,a nagyenyedi Bethlen Gábor Kolláégium dákja, második díjat kapott Nagy Hunor, a Zilahi Református Wesselényi Kolégium diákja, harmadik lett Buzogány Apor, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Lícum diákja.
A bibliaismereti vetélkedő győzteseit Szakács Zoltán iskolalelkész hirdette ki. Első helyen a Szatmárnémeti Református Gimnázium csapata végzett. Másodikik a Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjai lettek. A dobogó harmadik helyére két iskola, a Zilhai Református Wesselényi Kollégium és Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium csapata is felléphetett.
A nyertes diákok és csapatok értékes könyvjutalmakban részesülhettek a rendezvény lelkes támogatóinak a jóvoltából.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. Köszönjük a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Bihar Megyei Tanács, Tolnai István, a Pro Universitate Partium alelnöke, a Bihar Megyei Pedagógus Szövetség és a Lorántffy Zsuzsanna Teológiai Líceum Egyesület adományait.
Köszönjük mindazoknak, akik kétkezik munkájukkal segítették a vetélkedő lebonyolítását. Külön köszönjük a pedagógusok segítségét és a Diáktanács munkáját.
Mindezért legyen Istené a dicsőség!