Bibliaismereti verseny Marosvásárhelyen

Lorántffysok a marosvásárhelyi Refiben

Idén Marosvásárhelyen szervezték meg az erdélyi és partiumi református kollégisták bibliaismereti versenyét. Iskolánk csapata is részt vett a vetélkedőn. Négy tizedikes diák vállalta a megmérettetést: Lőrincz Johanna, Kovalcsik Bettina, Imre Erik és Kócs Sándor. Ők alkották a realisták nevet viselő csapatot, akik a teljes Lukács evangéliumból és Dániel könyvének első kilenc részéből adtak számot tudásukról. A versenyen 10 iskola vett részt, hárman a királyhágómelléki, heten pedig erdélyi egyházkerületből. A csoportot Szakács Zoltán iskolalelkész kísérte el Marosvásárhelyre.
A diákok a verseny ideje alatt nagyon jól érezték magukat. Különösen a verseny második fordulója volt izgalmas, hiszen a szervezők ezt interaktív formában oldották meg. A bibliaverseny vizsgaanyagán alapuló kérdéseket egy televíziós showműsor formájában oldották meg. A versenynek ebben a részében a csapatok gyors reakcióideje és felfogóképessége volt a döntő.
A csapatok a megméretkezés után a szervezőknek köszönhetően meglátogatták a marosvásárhelyi Kultúrpalotát. Az épület érdekességeit egy szakavatott idegenvezető mutatta be a diákoknak. Vacsora után a résztvevők megtekintették Csehov Sirály című színművét a marosvásárhelyi színházban.
A verseny eredményhirdetésére és a díjkiosztásra vasárnap délelőtt a Vártemplomban tartott istentisztelet keretében került sor. Isten Igéjét ezen az alkalmon nagytiszteletű Gál Sándor, az erdélyi református egyházkerület kancellárja, tanügyi előadó, kolozsvári a Pedagógiai Intézet igazgatója hirdette az Ézs 5,1-7. versei alapján.
Ezt követően a marosvásárhelyi Refi kiskórusának néhány igényesen előadott énekszámát hallgatták meg a résztvevők. Ezután került sor a várva várt eredményhirdetésre. Első helyezett a Szatmárnémeti Református Kollégium csapata lett. A második helyezést egyenlő pontszámmal a székelyudvarhelyi és a marosvásárhelyi Kollégium, a harmadikat pedig a zilahi Wessellényi Kollégium csapata érte el. Dicséretben részesült a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium csapata. Az ünnepi istentisztelet nemzeti imádságunk elénkelésével zárult, amit önfeledt fotózás követett a templomban.
Csapatunk hálával köszöni meg a házigazdák szíves vendéglátását és Isten áldását kéri az erdélyi és partiumi Református Kollégiumok diákjainak és pedagógusainak életére.
Szakács Zoltán iskolalelkész