Hármas tanévnyitó a Lorántffyban

Iskolakezdés járványidőszakban


Háromszor is megnyithattuk a tanévet a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban. Az iskola vezetősége azért döntött így, mert a tavalyi évben több osztályunknak is elmaradt a megszokott tanévnyitó istentisztelet ünnepélyes alkalma. Idén szerettük volna biztosítani minden osztályközösségnek és szüleiknek a tanévnyitón való részvételt, ezért tartottunk 3 alkalmat.
Az első tanévnyitóra az 5-8. osztályosokat vártuk. Ezen az alkalmon a gimnázium iskolalelkésze, Szakács Zoltán hirdette Isten Igéjét. A második istentiszteletre a legapróbbakat vártuk nagy szeretettel. Őket, a hagyomány szerint a járványügyi szabályok betartására ügyelve a végzős XII. osztályosok várták virágalagúttal. Az Igét Dénes István Lukács esperes úr hirdette. Az ünnepi műsor rendjén Nagy Dorka Fanni, Wagner Júlia Eszter énekelt és Bodoni-Dombi Róza citerázott. A harmadik tanévnyitón Csűry István református püspök szolgált. A hagyomány szerint sor került a 9. osztályosok ünnepélyes fogadalomtételére.
Az ünnepélyes alkalmon nemcsak a kezdő osztályok mutatkoztak be, hanem a gimnázium új igazgatója, Módi Kinga is, aki tanévnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy ez az iskola az értékek közvetítésében a tudáson túl, az Istennel való kapcsolat és hitbeli fejlődés rendjén is keretet biztosít a diákok számára. Az új igazgató egyben megköszönte Pap Anikó áldozatos munkáját, melyet az iskola érdekében végzett az elmúlt időszakban.
Szabó Ödön, a parlament oktatási bizottságának alelnöke pedig olyan értékekre hívta fel a diákok figyelmét, melyek a mindennapi életben is szükségesek és az iskolaidő ideje alatt megszerezhetőek.
Isten adjon erőt, jókedvet és sikereket az igazgatónak, a pedagógusi karnak és a diákságnak az új tanévben!