Iskolai évnyitó járványhelyzetben

Többszintes modrenizálások az iskolában

Az iskola vezetősége és tanári kara nem mondott le az évnyitó ünnepségről, inkább ennek hagyományos menetét alakítgatták át úgy, hogy az igazodjon a járványügyi előírásokhoz. Az ünnepséget általában az előkészítősök bevonulásával kezdik, ez most is megtörtént, azonban nem a tizenkettedikesek, hanem egy-egy szülő kísérte be őket, a végzős diákok pedig érintés nélkül köszöntötték a legifjabbakat, egy-egy szál virágot tartva a bevonulók fölé.

Csűry István református püspök tartott igehirdetést, melyben arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy az ilyen nehéz időkben is igyekezzünk megkeresni azokat a dolgokat, amelyekért hálásak lehetünk. „Áldjad én lelkem az Urat!” – hangzott az alkalomra kiválasztott ige.

Az igehirdetést követően Szakács Zoltán iskolalelkész köszöntötte a diákokat, szülőket, tanárokat és a meghívott vendégeket, köztük Szűcs Évát, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanügyi előadó tanácsosát, Farkas Zsolt lelkipásztort, a KRE közigazgatási előadó tanácsosát, Dénes István Lukács esperest, Kőrösi Viktor Dávid konzult, Magyarország Főkonzulátusa képviseletében, és Cseke Attila szenátort, a nagyváradi RMDSZ polgármesterjelöltjét.

Soós Sándor iskolaigazgató beszédében elmondta, a járványhelyzet miatt az intézmény tizenhét osztályából csupán hat vehetett részt az ünnepségen: előkészítő, ötödik, kilencedik osztályok, tizenkettedik osztályok. Ismertette, hogy a tanévet frontális oktatással indítják, a termekben a diákokra pedig számos biztonsági korlátozás vár. „Az egyik legfontosabb dolog mégis az, hogy végre együtt lehetünk, és őszintén remélem, hogy ez sokáig így is marad” – fogalmazott az igazgató.

Miután Szakács Zoltán beszámolt a nyári időszakban lezajlott korszerűsítésekről, az új számítógépek beszerzéséről, a díszterem ablakainak restaurálásáról, a sportpálya megújításáról, illetve az épület egy részénél gondot okozó vizesedés megszüntetéséről, felkérte Kőrösi Dávid Viktor konzult, hogy ossza meg az anyaország üzenetét.

„Szoktuk mondani, hogy a hit hegyeket mozgat. Mi nem hegyeket mozgattunk, nem a Királyhágót hoztuk közelebb Váradhoz, hanem ennél egy sokkal nagyobb dolgot tettünk, ez pedig nem más, mint a nagyváradi, a Bihar megyei, a partiumi, és általában az összerdélyi magyar infrastruktúrának a modernizálása, erősítése, vonzóbbá tétele. Ezt mi csináltuk, együtt. Istennel akkor sem ismer lehetetlent, ha a beruházások nehézségei mellett még egy világjárvány is nyomorítja az életünket” –fogalmazott a konzul.

Cseke Attila RMDSZ-es polgármesterjelölt is beszédet mondott, aki Csűry István püspök igehirdetéséhez hasonlóan elsősorban azt emelte ki, milyen jó, hogy ilyen viszontagságos időkben is van minek örülni, hogy együtt lehetnek, és idén sem maradt el az intézmény szeptemberi ünnepsége. „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk” – idézett Eötvös Lóránttól a szenátor.

Ezt követően Szakács Zoltán gitárkíséretében az ötödikes diákok előadtak egy dalt. Nem maradhatott el a fogadalomtétel sem, illetve a hűségösztöndíjasok megnevezése, akik a negyedik, illetve nyolcadik osztályok után is az intézmény diákjai maradtak. A templomi rendezvény után a megújult sportpályát is felavatták.